Mar 2012

Protest in de Amsterdam Arena

Meer dan 50000 mensen kwamen vandaag naar de Amsterdam Arena om te protesteren tegen de onderwijsplannen van Minister Marja van Bijsterveldt aangaande de bezuinigingen in het passend onderwijs. De tweede kamer is inmiddels accoord gegaan met het plan. Emile Roemer was erbij en nam een petitie in ontvangst van enkele leerlingen uit het passend onderwijs.

IMG_9551

Web Site Marjolijn online

De foto’s van vorig jaar september staan nu op de web site van Marjolijn: www.woordensupport.nl.